Makipag-ugnayan sa amin

Narito kami para tumulong!

Narito kami para tumulong sa lahat ng iyong mga serbisyong MoneyGram anumang oras na kailanganin mo. Mayroon ka mang katanungan o nais na malamang sagot sa anumang problema sa aming serbisyo, kontakin ang Customer Service ng MoneyGram at kami'y mabilis na tutugon sa inyo.

Magsumbong ng Panloloko

Madaling magsumbong ng panloloko online, gamitin lang ang form na nasa ibaba, piliin ang 'Magsumbong ng Panloloko' sa drop down na bahagi ng uri ng kahilingan at ibigay ang mga detalye ng insidente. Kung pinaghihinalaan mo ang panloloko sa isang transaksiyon na hindi pa natatanggap, mangyaring kontakin ang Customer Care Centre sa 1-800-926-9400 upang makansela kaagad ang transaksiyon.  

Para tulungan kaming mag-imbestiga at ayusin ang iyong problema, pakihanda ang mga kaukulang impormasyon:

  • Iyong pangalan at tirahan
  • Numero ng telepono ng opisina / Numero ng Telepono ng Tinitirhan
  • Gugustuhing numero kung saan ka namin maaaaring kontakin (Opisina o Tinitirhan)
  • Oras na gusto mong kontakin ka namin
  • 8-digit na reference number ng transaksiyon
  • Mga detalye ng problema at ang hinihiling na paglutas

Mga paraan para kami ay makontak