Magpadala ng pera sa isang mobile wallet

Paano magpadala ng pera sa isang mobile wallet

Ang MoneyGram ay naghahandog ng serbisyo sa mga M-Pesa account sa Kenya, Tanzania at Romania gayundin ang Econet sa Zimbabwe. Maaari kang magpadala sa mga mobile wallet sa ilang simpleng hakbang lang.

Maghanap ng lokasyon icon image

1. Maghanap ng lokasyon

Maghanap ng lokasyon ng MoneyGram agent sa Pilipinas

Maghanda para sa iyong pagpunta sa agent

2. Maghanda para sa iyong pagpunta sa agent

Dalhin ang mga sumusunod na impormasyon:

  • Ang iyong I.D.* kung saan naaangkop
  • Ang buong pangalan ng iyong tatanggap na tumutugma sa kanyang I.D. at numero ng cellphone kasama ang internasyonal na dial code
  • Ang halagang gusto mong ipadala, at ang mga singil
Kumpletuhin ang iyong transaksiyon icon image

3. Kumpletuhin ang iyong transaksiyon

Kung saan naaangkop, kumpletuhin ang form sa pagpapadala. Ibigay sa agent ang nakumpletong form at ang ipapadalang pera, (kasama ang mga kaukulang bayad para satransaksiyon)

Abisuhan ang iyong tatanggap icon image

4. Abisuhan ang iyong tatanggap

Itabi ang iyong resibo at ibahagi ang 8-digit na reference number sa iyong tatanggap. Direktang idedeposito ang mga pera sa kanyang mobile wallet.

* I.D. na inisyu ng gobyerno, tulad ng Driver's license, SSS, o Pasaporte ng Pilipinas atbp.